Byli jste účastníkem či pouhým svědkem dopravní nehody, při které viník odjel z místa této události

Jak vyhledat majitele vozidla podle SPZ?

Byli jste účastníkem či pouhým svědkem dopravní nehody, při které viník odjel z místa této události, je důležité co nejdříve zavolat policii a oznámit jim, co se stalo. Je třeba poskytnout co nejpodrobnější informace o nehodě, včetně popisu vozidla viníka a jeho SPZ, pokud jste jeho registrační značku viděli. Jak ale zjistit majitele vozu podle SPZ?

TIP: Prověřte si Vaše vozidlo zadáním VIN nebo SPZ.

 

 

Pokud máte k dispozici fotografie nebo videozáznam z místa nehody nebo ze svého vozidla, můžete je poskytnout policii jako důkaz. Je také důležité zajistit, abyste měli k dispozici kontaktní údaje ostatních účastníků nehody nebo svědků, pokud byli přítomni.

Pokud máte pojištění vozidla, je také vhodné kontaktovat svého pojišťovacího makléře nebo pojišťovnu a informovat je o nehodě.

 

 

Je možné vyhledat majitele vozidla podle SPZ?

SPZ (státní poznávací značka) je povinné označení pro všechna motorová vozidla a slouží jako důležitý zdroj informací pro úřady a orgány, které se zabývají řízením provozu na pozemních komunikacích a evidenci vozidel.

Bohužel, z veřejně dostupných databází není možné podle SPZ vyhledat majitele vozidla. Pokud potřebujete získat informace o majiteli vozidla, můžete se obrátit na policii nebo na správní orgán, který má příslušná data k dispozici a v oprávněných případech vám tyto údaje poskytne.

Jediný online nástroj, který je schopný poskytnout informace k dané SPZ vozidla provozuje ČKP (Česká kancelář pojistitelů) – tzv. Informační středisko pro poškozené – Vyhledávání dle SPZ, kdy po zadání registrační značky (SPZ) poskytne informace v následujícím formátu:

SPZ vozidla Druh vozidla Tovární značka Pojistitel Pojištění od – do
Online nástroj na vyhledávání pojistitele dle SPZ (CKP.CZ)

 


INFORMAČNÍ STŘEDISKO PRO POŠKOZENÉ

V souladu s ustanovením § 15a zákona č. 47/2004 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a 4. Směrnicí Evropské unie o pojištění motorových vozidel (2000/26/EC) provozuje Česká kancelář pojistitelů informační středisko.

Hlavní funkcí informační střediska je zjišťovat, uchovávat a poskytovat vybrané údaje:
  – o pojištění odpovědnosti vozidel registrovaných na území České republiky,
  – o škodních zástupcích, které jmenovali pojistitelé mající oprávnění provozovat pojištění odpovědnosti z provozu vozidla v České republice pro území ostatních členských států Evropského hospodářského prostoru.

Údaje týkající se vozidel registrovaných v ostatních členských státech Evropského hospodářského prostoru, než je Česká republika, zjišťuje Česká kancelář pojistitelů prostřednictvím informačních středisek těchto členských států.

Oprávněné osoby, jež mají nárok na náhradu škody v důsledku dopravní nehody, mohou prostřednictvím informačního střediska České kanceláře pojistitelů zjišťovat údaje potřebné pro navázání kontaktu s odpovědnostním pojistitelem vozidla škůdce, jeho škodním zástupcem, korespondenčním partnerem nebo dalším kompetentním subjektem.

Z důvodu zahájení činnosti informačního střediska České kanceláře pojistitelů od 1.5.2004 mohou být poskytovány pouze informace související s dopravními nehodami vzniklými od 1.5.2004 (včetně). Informace o pojištění odpovědnosti z provozu vozidel registrovaných v České republice s kontakty na jejich pojistitele – členy České kanceláře pojistitelů jsou však poskytovány i pro období před 1.5.2004.

Zdroj: https://ic.ckp.cz/ICwww/servlet?_page=info&lngID=1

Tento nástroj slouží ke kontrole povinného ručení podle SPZ. Tímto nástrojem lze zjistit, o jaký druh vozidla se jedná a zda má platné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, tzv. povinné ručení, které je v České republice pro provoz motorového vozidla nezbytné.

Nástroj je k dispozici na adrese: https://ic.ckp.cz/ICwww/servlet?_page=searchSPZ&lngID=1

Po zadání SPZ a data pojištění odpovědnosti nástroj zobrazí informace následovně.

Informační středisko pro poškozené - vyhledávání dle SPZ (CKP.cz)
Informační středisko pro poškozené – vyhledávání dle SPZ (CKP.cz)
 

Další možností, jak zjistit informace o daném vozidle je znalost VIN kódu a jeho prověření, kdy lze získat veškeré dostupné evidované informace z veřejných i neveřejných databází.

Prověřit vozidlo na základě znalosti VIN kódu je možné ihned a online po vložení VIN níže.