Úvodní obrázek k článku o kontrole tachometru zdarma

Kontrola tachometru zdarma

Vyzkoušejte si oficiální nástroj Ministerstva dopravy na kontrolu tachometru zdarma, který Vám poskytne informace o stavu najetých kilometrů daného vozidla. Nástroj Vám pomůže odhalit, zda s počtem ujetých kilometrů nebylo manipulováno například v případě koupě ojetého vozidla.
Při technické kontrole vozidla je kontrolován stav kilometrů ujetých vozidlem. Tato kontrola se obvykle provádí při pravidelné technické prohlídce vozidla, která je povinná pro všechna vozidla určená k provozu na pozemních komunikacích. Technická prohlídka je zaměřena na kontrolu technického stavu vozidla a jeho bezpečnosti. Při kontrole stavu kilometrů na stanici technické kontroly se technik podívá na tachometr vozidla a zkontroluje, zda ukazuje reálný počet ujetých kilometrů dle předchozích záznamů. Pokud je zjištěno, že tachometr ukazuje nižší počet kilometrů, než ve skutečnosti vozidlo ujelo, může to být považováno za podvod a může být udělena pokuta nebo dokonce zákaz provozu vozidla. Aplikace Kontrola Tachometru totiž zobrazuje hodnoty zjištěné na tachometru vozidla při technických prohlídkách vozidla na stanicích technické kontroly.
Aplikace Kontrola Tachometru, kterou provozuje Ministerstvo dopravy ČR.
Aplikace Kontrola Tachometru, kterou provozuje Ministerstvo dopravy ČR.

Kde aplikaci na kontrolu tachometru najdu?

Aplikace je dostupná na webové adrese www.kontrolatachometru.cz

Co k prověření stavu tachometru potřebuji? 

Ke kontrole tachometru potřebujete znát tzv. VIN kód. Pokud nevíte, kde VIN kód nalézt, přečtěte si článek – Kde najdu VIN kód? , kde jsou všechna možná umístění popsána.
Vždy však naleznete VIN kód na malém i velkém technickém průkazu.
 

VIN kód mám, co dál?

Jestliže jste úspěšně VIN kód nalezli, vložte jej do příslušné kolonky na webu. Pamatujte, že VIN musí obsahovat 17 znaků a musí být zadán bezchybně. V opačném případě může zobrazit informace jiného vozidla.
Vyplněné VIN v nástroji kontrola tachometru
Vyplněné VIN v nástroji kontrola tachometru
Jako poslední je třeba vyplnit i kód z obrázku, tzv. captcha, který slouží jako ochrana před zneužitím formuláře. Po vyplnění klikněte na tlačítko HLEDAT.

Zobrazení informací o tachometru vozidla

Pokud jste obě hodnoty, tedy VIN kód i kód z obrázku zadali správně, zobrazí se Vám informace o evidovaných stavech tachometru daného vozidla. V našem případě jsme použili VIN vozu, který jsme v minulosti vlastnili.
Údaje o stavu ujetých kilometrů daného vozidla
Údaje o stavu ujetých kilometrů daného vozidla
Jak můžete vidět, nástroj prověřil zadané VIN a zobrazil veškeré dostupné informace ohledně stavu najetých kilometrů včetně čísel protokolů a datumů jejich vzniku.
Přehled v tomto nástroji však obsahuje i detaily z jednotlivých prohlídek. Lze tak jednoduše zjistit, zda vozidlo při technické prohlídce bylo či nebylo způsobilé k provozu a to včetně uvedení závad, které bránily k udělení statutu “ZPŮSOBILÉ K PROVOZU”.
Detail STK prohlídky nástroje pro kontrolu tachometru Zdarma
Detail STK prohlídky nástroje pro kontrolu tachometru Zdarma
 Jak lze na tomto příkladu pozorovat, v seznamu závad obsahuje přehledně i jejich detailní popis.

Závěr

Nástroj pro kontrolu tachometru zdarma je skvělým pomocníkem v případě, že si chcete ověřit reálný stav najetých kilometrů vozidla, které vlastníte, či se chystáte pořizovat.

V případě, že si přejete prověřit celkovou historii vozidla podle VIN kódu či SPZ, vložte VIN či SPZ níže.

Jak toto prověření VIN kódu a celkové historie vypadá se můžete dočíst v tomto článku

Byli jste účastníkem či pouhým svědkem dopravní nehody, při které viník odjel z místa této události

Jak vyhledat majitele vozidla podle SPZ?

Byli jste účastníkem či pouhým svědkem dopravní nehody, při které viník odjel z místa této události, je důležité co nejdříve zavolat policii a oznámit jim, co se stalo. Je třeba poskytnout co nejpodrobnější informace o nehodě, včetně popisu vozidla viníka a jeho SPZ, pokud jste jeho registrační značku viděli. Jak ale zjistit majitele vozu podle SPZ?

TIP: Prověřte si Vaše vozidlo zadáním VIN nebo SPZ.

 

 

Pokud máte k dispozici fotografie nebo videozáznam z místa nehody nebo ze svého vozidla, můžete je poskytnout policii jako důkaz. Je také důležité zajistit, abyste měli k dispozici kontaktní údaje ostatních účastníků nehody nebo svědků, pokud byli přítomni.

Pokud máte pojištění vozidla, je také vhodné kontaktovat svého pojišťovacího makléře nebo pojišťovnu a informovat je o nehodě.

 

 

Je možné vyhledat majitele vozidla podle SPZ?

SPZ (státní poznávací značka) je povinné označení pro všechna motorová vozidla a slouží jako důležitý zdroj informací pro úřady a orgány, které se zabývají řízením provozu na pozemních komunikacích a evidenci vozidel.

Bohužel, z veřejně dostupných databází není možné podle SPZ vyhledat majitele vozidla. Pokud potřebujete získat informace o majiteli vozidla, můžete se obrátit na policii nebo na správní orgán, který má příslušná data k dispozici a v oprávněných případech vám tyto údaje poskytne.

Jediný online nástroj, který je schopný poskytnout informace k dané SPZ vozidla provozuje ČKP (Česká kancelář pojistitelů) – tzv. Informační středisko pro poškozené – Vyhledávání dle SPZ, kdy po zadání registrační značky (SPZ) poskytne informace v následujícím formátu:

SPZ vozidla Druh vozidla Tovární značka Pojistitel Pojištění od – do
Online nástroj na vyhledávání pojistitele dle SPZ (CKP.CZ)

 


INFORMAČNÍ STŘEDISKO PRO POŠKOZENÉ

V souladu s ustanovením § 15a zákona č. 47/2004 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a 4. Směrnicí Evropské unie o pojištění motorových vozidel (2000/26/EC) provozuje Česká kancelář pojistitelů informační středisko.

Hlavní funkcí informační střediska je zjišťovat, uchovávat a poskytovat vybrané údaje:
  – o pojištění odpovědnosti vozidel registrovaných na území České republiky,
  – o škodních zástupcích, které jmenovali pojistitelé mající oprávnění provozovat pojištění odpovědnosti z provozu vozidla v České republice pro území ostatních členských států Evropského hospodářského prostoru.

Údaje týkající se vozidel registrovaných v ostatních členských státech Evropského hospodářského prostoru, než je Česká republika, zjišťuje Česká kancelář pojistitelů prostřednictvím informačních středisek těchto členských států.

Oprávněné osoby, jež mají nárok na náhradu škody v důsledku dopravní nehody, mohou prostřednictvím informačního střediska České kanceláře pojistitelů zjišťovat údaje potřebné pro navázání kontaktu s odpovědnostním pojistitelem vozidla škůdce, jeho škodním zástupcem, korespondenčním partnerem nebo dalším kompetentním subjektem.

Z důvodu zahájení činnosti informačního střediska České kanceláře pojistitelů od 1.5.2004 mohou být poskytovány pouze informace související s dopravními nehodami vzniklými od 1.5.2004 (včetně). Informace o pojištění odpovědnosti z provozu vozidel registrovaných v České republice s kontakty na jejich pojistitele – členy České kanceláře pojistitelů jsou však poskytovány i pro období před 1.5.2004.

Zdroj: https://ic.ckp.cz/ICwww/servlet?_page=info&lngID=1

Tento nástroj slouží ke kontrole povinného ručení podle SPZ. Tímto nástrojem lze zjistit, o jaký druh vozidla se jedná a zda má platné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, tzv. povinné ručení, které je v České republice pro provoz motorového vozidla nezbytné.

Nástroj je k dispozici na adrese: https://ic.ckp.cz/ICwww/servlet?_page=searchSPZ&lngID=1

Po zadání SPZ a data pojištění odpovědnosti nástroj zobrazí informace následovně.

Informační středisko pro poškozené - vyhledávání dle SPZ (CKP.cz)
Informační středisko pro poškozené – vyhledávání dle SPZ (CKP.cz)
 

Další možností, jak zjistit informace o daném vozidle je znalost VIN kódu a jeho prověření, kdy lze získat veškeré dostupné evidované informace z veřejných i neveřejných databází.

Prověřit vozidlo na základě znalosti VIN kódu je možné ihned a online po vložení VIN níže.